TASMA

DERİ TASMA

DERİ TASMA ÇİFT KATLI

DERİ TASMA ÇİFT KATLI BATTAL

DERİ TASMA

KIRMIZI KISA TASMA

SÜPER TASMA 

SÜPER TASMA ÇİFT KAT

BELDEN BAĞLI TASMA

BELDEN BAĞLI RENKLİ TASMA

BELDEN BAĞLI TASMA

İKİLİ TASMA

İNEK TASMA

İNEK-BUZAĞI-DANA YULARI

YULAR İP NAYLON

KOLON